Softwarová aplikace pro podporu činností JA Firem

Jedná se o SW aplikaci, která motivační formou pomáhá žákům s realizací JA Firmy během celého školního roku. Umožní jednoduše sestavit organizační strukturu a tým, navede žáky jak sestavit podnikatelský plán, výroční zprávu. Umožní sestavovat zápisy z porad a sledovat jednotlivé úkoly. Je možno zde vést jednoduchý peněžní deník, spravovat výrobu, obchod, sklad atd. JA Firmy se zde prezentují prostřednictvím jednoduchého webu, který si v aplikaci žáci vytvoří. Aplikace a seznam JA Firem funguje i jako inspirace pro další žáky.

Novinka! Pro jednodušší práci s aplikací jsme pro učitele i studenty připravili instruktážní videa.